Pha lê Tiệp Khắc

Là dòng sản phẩm pha lê cao cấp được xuất xứ từ Tiệp Khắc với nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới Bohemia

 • Âu đĩa cao cấp Tiệp EACZ255

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa cao cấp Tiệp BCZ001-255 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa cao cấp Tiệp EACZ300

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa cao cấp Tiệp BCZ003-300 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

   

 • Âu đĩa cao cấp Tiệp EACZ300-2

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa cao cấp Tiệp BCZ002-300 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng

 • Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp EACZ-550

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp JCz001-550  nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp EACZ175

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp BCZ175 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp EACZ205

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp BCZ205 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp EACZ230

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp BCZ230 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng

 • Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp EACZ300-P

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp BCZ003-300-Pain nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng

 • Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp EACZ305

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp BCZ305 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp EACZ355

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp BCZ355 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp EACZ355-B

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp BCZ355 Black nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng

 • Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp EACZ355-C

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp BCZ355 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng

 • Âu đĩa pha lê cao cấpTiệp EACZ250

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấpTiệp BCZ250 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa Tiệp Crystal EACZ-355

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa Tiệp Crystal  B-CZ-355 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi tới đối tác, khách hàng.

 • Lọ hoa bó mạ miệng vuông Bohemia

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Lọ hoa pha lê được Egift đảm bảo về chất lượng, giá cả. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý vị in trên sản phẩm  trở thành một kênh quảng bá góp phần đưa thương hiệu của quý vị đi xa hơn, nhanh hơn.