QUÀ TẶNG PHA LÊ

 • Âu đĩa cao cấp Tiệp EACZ255

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa cao cấp Tiệp BCZ001-255 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa cao cấp Tiệp EACZ300

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa cao cấp Tiệp BCZ003-300 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

   

 • Âu đĩa cao cấp Tiệp EACZ300-2

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa cao cấp Tiệp BCZ002-300 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng

 • Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp EACZ-550

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp JCz001-550  nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp EACZ175

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp BCZ175 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp EACZ205

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp BCZ205 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp EACZ230

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp BCZ230 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng

 • Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp EACZ300-P

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp BCZ003-300-Pain nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng

 • Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp EACZ305

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp Tiệp BCZ305 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp EACZ355

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp BCZ355 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp EACZ355-B

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa pha lê cao cấp tiệp BCZ355 Black nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng

CÚP PHA LÊ

 • Cúp pha lê cao cấp EC05

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC01

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản phẩm đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC02

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản phẩm đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC03

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản phẩm đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC04

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản phẩm đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC06

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản phẩm đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC07

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC08

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản phẩm  đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC09

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản phẩm đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà Tặng Cúp pha lê cao cấp EC10

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản phẩm  trở thành một kênh quảng bá góp phần đưa thương hiệu của quý khách đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC11

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC12

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản phẩm đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC13

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản phẩm đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC14

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản phẩm đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC15

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC16

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản đi xa hơn, nhanh hơn

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC17

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản đi xa hơn, nhanh hơn.

 • Quà tặng Cúp pha lê cao cấp EC18

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Quà tặng Cúp pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản phẩm đi xa hơn, nhanh hơn

BIỂU TRƯNG PHA LÊ

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP07

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào…

 • Biểu trưng pha lê cao cấp -EBT04

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý vị in trên sản phẩm  trở thành một kênh quảng bá góp phần đưa thương hiệu của quý vị đi xa hơn, nhanh hơn.

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBT03

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý vị in trên sản phẩm  trở thành một kênh quảng bá góp phần đưa thương hiệu của quý vị đi xa hơn, nhanh hơn.

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP-08

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào…

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP-09

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào…

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP-10

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP-11

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP-12

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào…

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP-13

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào…

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP-14

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP-15

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP-16

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào…

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP-17

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP-18

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào…

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP-19

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào…

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP01

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào…

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP02

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào…

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP03

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào…

QUÀ TẶNG CAO CẤP

 • Âu đĩa thủy tinh cao cấp EAD01

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa thủy tinh cao cấp tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gửi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa thủy tinh cao cấp EAD02

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa thủy tinh cao cấp tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa thủy tinh cao cấp EAD05

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa thủy tinh cao cấp EAD05 tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa thủy tinh cao cấp EAD07

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa thủy tinh cao cấp tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi tới đối tác, khách hàng

 • Âu đĩa thủy tinh cao cấp EAD09

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa thủy tinh cao cấp EAD09 tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa thủy tinh cao cấp EAD13

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa thủy tinh cao cấp EAD13tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu đĩa thủy tinh cao cấp EAD17

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu đĩa thủy tinh cao cấp EAD17 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu thủy tinh cao cấp EA01

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu thủy tinh cao cấp EA01 nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi tới đối tác, khách hàng.

 • Âu thủy tinh cao cấp EA02

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu thủy tinh cao cấp nhập khẩu 100% tại Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi tới đối tác, khách hàng

 • Âu thủy tinh cao cấp EA04

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Âu thủy tinh cao cấp EA04 được nhập khẩu 100%, Egift.com.vn đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi tới đối tác, khách hàng

 • Ba lô da màu nâu E-TXNA-01

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Ba lô da E-TXNA được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại công ty chúng tôi. Egift.com.vn xin cam kết chất lượng da tốt, sản phẩm đã được nhiều khách hàng quan tâm và ưa chuộng. Ba lô da E-TXNA được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới.

 • Ba lô da nữ màu trắng E-TXNU-04

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Ba lô da nữ E-TXNU được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại công ty chúng tôi. Egift.com.vn xin cam kết chất lượng da tốt, sản phẩm đã được nhiều khách hàng quan tâm và ưa chuộng. Ba lô da nữ E-TXNU được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới.

 • Bảng chức danh đồng mạ vàng 01

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Bảng chức danh thường được dùng với một vị trí, một người nhất định, và vị trí đặt thường trên bàn làm việc của người đó. Bảng được làm bằng chất liệu đồng nguyên chất, ăn mòn điện phân, sơn màu theo market, được gắn trên đế khung gỗ tự nhiên sơn màu nâu gụ. Có độ thẩm mỹ cao tôn lên đẳng cấp, sự sang trọng của người sở hữu.

 • Bảng tên mạ vàng Gold 1

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Bảng tên cài áo có thể là bảng tên nhân viên, bảng tên công ty hay logo công ty. Nhằm phân biệt danh tính các nhân viên trong một công ty rộng lớn hơn là tập đoàn. Bảng tên có thể đeo bên ngực trái của bộ đồng phục, hay áo vest thể hiện sự trang trọng lịch sự.

 • Bảng tên mạ vàng Gold 2

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Bảng tên mạ vàng cài áo có thể là bảng tên nhân viên, bảng tên công ty hay logo công ty. Nhằm phân biệt danh tính các nhân viên trong một công ty rộng lớn hơn là tập đoàn. Bảng tên có thể đeo bên ngực trái của bộ đồng phục, hay áo vest thể hiện sự trang trọng lịch sự.

 • Bảng tên mạ vàng Gold 3

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Bảng tên cài áo có thể là bảng tên nhân viên, bảng tên công ty hay logo công ty. Nhằm phân biệt danh tính các nhân viên trong một công ty rộng lớn hơn là tập đoàn. Bảng tên có thể đeo bên ngực trái của bộ đồng phục, hay áo vest thể hiện sự trang trọng lịch sự.

 • Bảng vinh danh Gold 01

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Bảng vinh danh Gold-01được thiết kế đơn giản,chất liệu kim loại mạ màu vàng,gỗ đen sang trọng. Nhằm mục đích Tri ân,cảm ơn nhà tài trợ hay ghi nhận công lao vào các dịp sự kiện công ty.

 • Bảng vinh danh Gold 02

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Bảng vinh danh Gold02  được thiết kế đơn giản, chất liệu kim loại mạ màu vàng, gỗ đen sang trọng.Thích hợp trong dịp tri ân, cảm ơn khách hàng, nhà tài trợ hay ghi nhận công lao, ghi nhận thành tích.

 • Bảng vinh danh Gold 03

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Bảng vinh danh Gold 03được thiết kế đơn giản, chất liệu kim loại mạ màu vàng, gỗ đen sang trọng.Thích hợp trong dịp tri ân, cảm ơn khách hàng, nhà tài trợ hay ghi nhận công lao, ghi nhận thành tích

 • Biểu trưng gỗ đồng Gold 2

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng đồng gỗ là một vật phẩm quan trọng trong các dịp lễ kỷ niệm, sự kiện, hội nghị và các lễ trao giải… Với hình thức đơn giản mang đậm nét truyền thống mà không kém phần sang trọng tinh tế , chúng vừa được dùng làm quà biếu, quà lưu niệm vừa có tác dụng truyền tải những thông tin của doanh nghiệp đến đối tác một cách hiệu quả.

 • Biểu trưng gỗ đồng Gold 4

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Sản phẩm Biểu trưng gỗ đồng của chúng tôi mang màu sắc truyền thống. Được chế tác từ chất liệu gỗ tự nhiên,lâu năm và mạ đồng đảm bảo sự bền đẹp theo thời gian. Với thiết kế kiểu dáng, mẫu mã phong phú, đơn giản nhưng vẫn thể hiện sự sang trọng, cổ kính.

 • Biểu trưng gỗ đồng Gold 5

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng đồng gỗ bạn có thể dùng sản phẩm  làm món quà tặng, quà kỷ niệm cho đối tác. Sử dụng biểu trưng đồng gỗ cho chính cá nhân, tập thể nhằm tôn vinh giá trị đích thực của mình. Thể hiện mình trong mắt các nhà đầu tư  nhằm tạo sự nhận diện thương hiệu.

 • Biểu trưng gỗ đồngGold 3

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng gỗ đồng là một vật phẩm quan trọng trong các dịp lễ kỷ niệm, sự kiện, hội nghị và các lễ trao giải… Với hình thức đơn giản mang đậm nét truyền thống mà không kém phần sang trọng tinh tế , chúng vừa được dùng làm quà biếu, quà lưu niệm vừa có tác dụng truyền tải những thông tin của doanh nghiệp đến đối tác một cách hiệu quả.

 • Biểu trưng gỗ đồng Gold 6

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng gỗ đồng là một vật phẩm quan trọng trong các dịp lễ kỷ niệm, sự kiện, hội nghị và các lễ trao giải… Với hình thức đơn giản mang đậm nét truyền thống mà không kém phần sang trọng tinh tế , chúng vừa được dùng làm quà biếu, quà lưu niệm vừa có tác dụng truyền tải những thông tin của doanh nghiệp đến đối tác một cách hiệu quả.

 • Biểu trưng pha lê cao cấp EBTP07

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Biểu trưng pha lê là một bước cải tiến vượt bậc của thủy tinh, đem lại sự khác biệt, mới lạ, mang đến sự tự hào bởi đặc tính trong suốt, thanh lịch và thuần khiết của nó. Với vẻ ngoài lịch lãm, đẳng cấp hiện đại, biểu trưng pha lê là món quà không thể thay thế trong các sự kiện, hội nghị, phong trào…

 • Bộ chén sứ cao cấp Tiệp Khắc -ECT01

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Nếu bạn cần một sản phẩm quà tặng thể hiện được tâm ý muốn nói thì Bộ chén sứ cao cấp Tiệp khắc,sẽ giúp bạn thể hiện được điều đó. Đặc biệt là đối với người thân hoặc các khách hàng tiềm năng,các đối tác quan trọng. Egift.com.vn cam kết sản phẩm chất lượng, thời gian giao hàng nhanh nhất.

 • Bộ chén sứ cao cấp Tiệp Khắc ECT04

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Nếu bạn cần một sản phẩm quà tặng thể hiện được tâm ý muốn nói thì Bộ chén sứ cao cấp Tiệp khắc,sẽ giúp bạn thể hiện được điều đó. Đặc biệt, là đối với người thân hoặc các khách hàng tiềm năng. Egift.com.vn cam kết sản phẩm chất lượng, thời gian giao hàng nhanh nhất.

 • Bộ chén sứ cao cấp Tiệp Khắc-ECT02

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Nếu bạn cần một sản phẩm quà tặng thể hiện được tâm ý muốn nói thì Bộ chén sứ cao cấp Tiệp khắc,sẽ giúp bạn thể hiện được điều đó. Đặc biệt là đối với người thân hoặc các khách hàng tiềm năng,các đối tác quan trọng. Egift.com.vn  cam kết sản phẩm chất lượng, thời gian giao hàng nhanh nhất

 • Bộ chén sứ Tiệp cao cấp ECT05

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Bộ chén sứ Tiệp cao cấp ECT05 được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi gưỉ tới đối tác khách hàng.

 • Bộ chén sứ Tiệp cao cấp ECT06

  Tình trạng: Còn hàngHết hàng

  Bộ chén sứ Tiệp cao cấp được Egift.com.vn đảm bảo về chất lượng, giá cả cạnh tranh. Ngoài ra có thể in, khắc logo công ty, logo ngân hàng, logo các cơ quan đơn vị… trở thành những món quà lạ độc đáo mà gần gũi, nhờ đó thương hiệu của quý khách  trên sản phẩm đi xa hơn, nhanh hơn